Hakemusasiat

Hakemusasiat muodostavat suuren ryhmän käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista. Hakemusasiat tulevat vireille hakemuksella ja niillä haetaan oikeuden vahvistusta jollekin toimelle tai vaaditaan jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin.

Käräjäoikeudessa käsiteltäviä hakemusasioita ovat:

  • holhousasiat (edunvalvojan määrääminen)
  • perheasiat (avioero, lapsen huolto ja tapaamisoikeus, adoptioasiat, si viilivihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti)
  • perintöasiat (pesänjakajan määrääminen kuolinpesään)
  • asiakirjan kuolettaminen
  • velkajärjestelyasiat
  • konkurssi
  • hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä
  • kiireelliseksi määrääminen

Hakemusasiat käsitellään kansliassa ilman istuntokäsittelyä, jos kukaan osapuolista ei vastusta hakemusta. Riitaiset hakemusasiat käsitellään käräjäoikeuden istunnossa.

Lisää tietoa hakemusasioista täältä. (http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/hakemusasiat.html)

Muille virastoille siirtyneen hakemusasiat

Lainhuudot ja kiinnitysasiat siirtyivät Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2010.

Avioehtosopimusten rekisteröinti ja isyyden tunnustamisen vahvistaminen ovat siirtyneet maistraattien hoidettavaksi 1.3.2003 lähtien.

Ulosottovalitus- ja yrityssaneerausasiat siirtyivät 1.1.2019 alkaen Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon käräjäoikeuksien käsiteltäviksi.

 
Julkaistu 22.10.2019