Riita-asiat

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimissa. Riita voi koskea esimerkiksi vahingonkorvausta, perintöä, kaupan purkamista tai lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta.

Vielä siinäkin vaiheessa, kun riita-asia on saapunut käräjäoikeuden käsiteltäväksi, on osapuolten välillä mahdollista ratkaista asia sovinnolla. Käräjäoikeus vahvistaa sovinnon, jolla asia on lopullisesti ratkaistu.

Jos osapuolet eivät pääse sopuun, käräjäoikeus ratkaisee asian tuomiolla. Ratkaisuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta hovioikeudelta.

Lisätietoa käräjäoikeudessa käsiteltävistä riita-asioista:

Käräjäoikeudet / riita-asiat

Lisätietoa sovinnosta:

Käräjäoikeudet / riidan sovittelu

Lisätietoa muutoksenhausta:

Käräjäoikeudet / muutoksenhaku


 
Julkaistu 13.1.2017