Rikosasiat

Rikosasian oikeudenkäynnissä selvitetään, onko syytetty syyllistynyt rikokseen, ja päätetään, millainen rangaistus teosta määrätään. Varsin yleisiä rikosasioita ovat esimerkiksi pahoinpitelyt ja rattijuopumukset. Rikosasian käsittelyn yhteydessä voidaan samalla käsitellä uhrin eli asianomistajan vahingonkorvausvaatimus.

Rikosjasian asianosaisia ovat virallinen syyttäjä, syytetty ja asianomistaja. Oikeudessa voidaan kuulla todistajia ja asiantuntijoita.

Rikosasia voidaan ratkaista pääkäsittelyssä. Yksinkertaiset rikosasiat, joista ei voida tuomita yli kahden vuoden vankeusrangaistusta, ja joissa syytetty on tunnustanut syyllisyytensä syytteen mukaiseen rikokseen, voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Pääkäsittelyä ei tällöin järjestetä.

Lisää tietoa rikosasioiden käsittelystä löydät www.oikeus.fi -sivuilta.

 
Julkaistu 13.1.2017