Tiedotteet

Koronaviruksesta aiheutuu Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus joutuu priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Mikäli olet sairauden vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyden asian käsittelijään saa aina myös kutsusta ja tuomioistuimen palvelusivulta löytyvän sähköpostiosoitteen kautta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus lisää etäyhteyksien käyttöä istunnoissa siltä osin kuin se on mahdollista. Käräjäoikeus peruuttaa ja siirtää myöhemmäksi käsiteltäväksi maalis- ja huhtikuun istuntojaan niissä asioissa, jotka eivät ole lainsäädännön perusteella tai asian luonteen vuoksi kiireellisesti käsiteltäviä. Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Poikkeusolosuhteista huolimatta oikeudenkäyntiin liittyviä määräaikoihin ei ole säädetty muutoksia tai poikkeuksia. Tuomioistuimen kutsujen ja kehotusten sisältö on ennallaan, ellei asiakkaalle ole ilmoitettu muuta. Laiminlyönnit voivat johtaa kutsuissa ja kehotuksissa mainittuihin seuraamuksiin.

Lisätietoa istuntokäsittelystä antavat myös kutsussa mainitut yhteyshenkilöt. Lisätietoja voi kysyä myös kutsusta ja viraston palvelusivuilta löytyvän tuomioistuimen sähköpostiosoitteen kautta.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Tuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalina virka-aikana klo 8.00 -16.15. Asioinnissa tulee ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia. Henkilökohtaista asiointia tulee välttää.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen. Istunnoissa ja odotustiloissa kiinnitetään huomiota riittäviin välimatkoihin henkilöiden välillä.


 
Julkaistu 19.3.2020