Arkistonhoitajan virka Y10

Viimeinen hakupäivä:
03.05.2019
Virasto:
Etelä-Karjalan käräjäoikeus

Arkistonhoitajan virka Y10

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi arkistonhoitajan Y 10 virka.

Virka on vakinainen, palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Viran kuvaus: Vastuunalaisen arkistonhoitajan erilaiset tehtävät sekä muita käräjäoikeuden käräjäsihteereille kuuluvia tehtäviä ja laamannin tai hallintosihteerin määräämiä muita tehtäviä.

Tehtävään kuuluu myös käräjäoikeuden arkiston seulonta ja kuntoon laittaminen arkistomateriaalin digitointia varten sekä arkistotyöryhmän toiminnan suunnittelu ja vetäminen.

Kelpoisuusvaatimukset: Opistotason tutkinto tai ylioppilastutkinto taikka käytännön kokemuksella saavutettu hyvä perehtyneisyys arkistonhoitoon sekä tuomioistuimen kansliatyöhön. Tehtävä edellyttää kokemusta ja aiempaa osaamista käräjäoikeuden arkistonhoidosta, käytännön tietämystä ja kokemusta arkistojen digitoinnista sekä käräjäoikeudessa käsiteltävistä erilaisista asioista arkistoinnin näkökulmasta.

Palkkauksen peruste: Vaativuustaso Y 10. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan kokemusosaa ja henkilökohtaista palkanosaa.

Laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava viimeistään perjantaina 3.5.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemukset toivotaan toimitettavaksi ensisijaisesti Valtiolle.fi -järjestelmän kautta, mutta hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteella Etelä-Karjalan käräjäoikeus, Laserkatu 6 D, 53850 Lappeenranta tai sähköpostitse osoitteella etela-karjala.ko@oikeus.fi.

Lisätietoja antaa hallintosihteeri Sari Villa, puh. 02956 45911 tai käräjäsihteeri Liisa Koponen, puh. 02956 45934.

Lappeenrannassa 18.4.2019


Hannu Rantalainen

Laamanni

 
Julkaistu 19.4.2019
Sivun alkuun |