Käräjäoikeuden toiminta

Käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Vuonna 2018 käräjäoikeuden asianhallintajärjestelmiin kirjattiin kaikkiaan 12661 saapunutta asiaa, jotka jakaantuivat seuraavasti:

Rikosoikeudelliset asiat:

 • rikosasiat 1337 kpl
 • muut rikosoikeudelliset asiat 118 kpl
 • pakkokeinoasiat 558 kpl
 • sakonmuuntorangaistukset 275

Siviiliasiat:

 • laajat riita-asiat 129 kpl
 • turvaamistoimet 1 kpl
 • summaariset asiat 9053 kpl
 • avioerot 402 kpl
 • muut hakemusasiat 576 kpl
 • yksityishenkilön velkajärjestelyt 97 kpl
 • yrityssaneerausasiat 23 kpl
 • konkurssiasiat 57 kpl
 • ulosottolakiin perustuvat asiat 35 kpl
 
Julkaistu 12.2.2019