Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa laamannin D19 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.8.2019-31.12.2024

Viimeinen hakupäivä:
06.08.2019
Virasto:
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus

AVOIMET VIRAT

Julistetaan haettavaksi:

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa laamannin D19 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.8.2019-31.12.2024.

Virkaan liittyvistä yleisistä kelpoisuusvaatimuksista sekä kielitaitovaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016), jonka mukaan virkaan nimitettävältä vaaditaan myös johtamistaitoa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 6.8.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Lisätietoja viransijaisuuden aloittamisajankohtaan ja mahdollisiin soveltuvuusselvityksiin antaa kansliapäällikkö Antti Oinas (vuosilomalla 1.7.-28.7.2019) tai notaari Tiina Holm (p. 029 5641 662).

Vaasan hovioikeudessa, kesäkuun 25 päivänä 2019


Kansliapäällikkö Antti Oinas

puh. 029 5641 645


Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 26.6.2019