Tuomioistuinharjoittelu

Käräjäoikeudella on neljä tuomioistuinharjoittelupaikkaa. Harjoittelujaksot alkavat tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja kestävät vuoden.

1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.


Riku Jaakkola

laamanni

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus


 
Julkaistu 19.1.2018