Käräjätuomarin T 11 määräaikainen virka Etelä-Savon käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
18.09.2018
Virasto:
Etelä-Savon käräjäoikeus

Etelä-Savon käräjäoikeudessa, Savonlinnan kansliassa julistetaan haettavaksi määräaikainen käräjätuomarin T 11 virka ajalle 25.9.2018 - 31.12.2018.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Virkaan valittavasta voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Etelä-Savon käräjäoikeudelle osoitetut hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden kirjaamoon, Raatihuoneenkatu 5 F, 50100 Mikkeli tai sähköpostilla etela-savo.hallinto.ko@oikeus.fi, viimeistään 18.9.2018 ennen virka-ajan päättymistä

Tiedustelut laamanni Marja Virtanen, puh. 029 56 47907, 050 441 5800


Mikkelissä, Etelä-Savon käräjäoikeudessa 3.9.2018

Laamanni Marja Virtanen

 
Julkaistu 3.9.2018