Käräjätuomarin T 11 virka Etelä-Savon käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
21.12.2018
Virasto:
Etelä-Savon käräjäoikeus

Etelä-Savon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2019 lukien avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 11 virka.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Etelä-Savon käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden kirjaamoon, Raatihuoneenkatu 5 F, 50100 Mikkeli tai käräjäoikeuden hallinnon sähköpostiosoitteeseen etela-savo.hallinto.ko@oikeus.fi, viimeistään 21.12.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedustelut laamanni Marja Virtanen, puh. 050 441 5800

Mikkelissä, Etelä-Savon käräjäoikeudessa 21.11.2018


Laamanni Marja Virtanen

 
Julkaistu 23.11.2018