Maaoikeusasiat

Maaoikeus on käräjäoikeuden kokoonpano, joka käsittelee kiinteistötoimituksista ja kirjaamisviranomaisen ratkaisuista tehtäviä valituksia ja kanteluita. Maaoikeus on siten muutoksenhakutuomioistuin, jossa tutkitaan ja ratkaistaan toimituksissa tehtyjä päätöksiä koskevat muutosvaatimukset. Maaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta. Tyypillisimpiä maaoikeudessa käsiteltäviä asioita ovat yksityisteihin, kiinteistörajoihin, rasitteisiin, jakotoimituksiin ja erilaisiin lunastus- ja korvauskysymyksiin liittyvät asiat.

Maaoikeusasioita käsittelevät Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Vantaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Maaoikeusasioita käsittelee näihin asioihin erikoistunut käräjätuomari puheenjohtajana ja maaoikeusinsinööri sekä pääkäsittelyissä kaksi lautamiestä.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiri maaoikeusasioissa käsittää Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan lukuunottamatta Pyhtään kuntaa.

Toimituksessa annettu valitusosoitus on aina liitettävä muutoksenhakuhakemukseen.

Maaoikeuden vastuutuomari, käräjätuomari Ismo Kovanen p. 029 56 47946.
Maaoikeusinsinööri Jouni Virtanen p. 029 56 47945.
Käräjäsihteeri Tarja Puupponen p. 029 56 47944.

 
Julkaistu 23.1.2019