Haastemiehet

Asiakirjojen tiedoksianto

Tuomioistuin huolehtii siitä, että asianosaiset ja todistajat saavat istuntokutsut ja muut tiedoksiannot asianmukaisesti riittävän ajoissa. Jos on todennäköistä, ettei tiedoksianto onnistu postitse, käräjäoikeuden haastemies toimittaa tiedoksiannon asianosaiselle.

Käräjäoikeuden asiakirjojen lisäksi haastemiehet antavat tiedoksi myös yksityisten henkilöiden ja yritysten pyynnöstä erilaisia asiakirjoja kuten testamentteja, vuokrasopimusten purku- ja irtisanomisilmoituksia, varoituksia ja maksukehotuksia silloin kun asiakirja on annettava todisteellisesti tiedoksi haastemiehen välityksellä.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa toimii kuusi haastemiestä;
kolme Mikkelissä, yksi Pieksämäellä ja kaksi Savonlinnassa.

Mikkeli

Jouko Hurskainen (sijainen Heidi Värtinen)
0500 438 036

Janne Majaranta
0500 438 037

Heimo Keronen
050 361 4700

Fax. 029 56 47911

Mikkelin haastemiesten päivystynumero: 050 339 2531

Haastemiesten virastosähköposti: etela-savo.haastemiehet.ko@oikeus.fi

Pieksämäki

Kari Karjalainen
0500 169 665

Fax. 029 56 47995

Pieksämäellä haastemiehellä ei ole päivystystä.

Savonlinna

Jari Ronkanen
0500 155 095

Tommi Jäppinen
0500 155 093

Fax. 029 56 48005

Savonlinnassa haastemiehillä ei ole päivystystä.

 
Julkaistu 5.7.2019