Henkilökunta

Mikkelin kanslia

  • laamanni
  • 11 käräjätuomaria
  • maaoikeusinsinööri
  • 19 käräjäsihteeriä
  • hallintosihteeri
  • seitsemän haastemiestä, joista yksi toimii Pieksämäellä ja kaksi Savonlinnassa
  • neljä käräjänotaaria

Viraston päällikkönä toimii laamanni Marja Virtanen.


 
Julkaistu 6.3.2020