Lomakkeet ja esitteet

Lomakkeet

Käräjäoikeudesta saa lomakkeita muun muassa seuraavia asioita varten:

Hakemusasiat

Avioerohakemus.pdf (pdf, 0.08 Mt)

Rikosasiat

– lähestymiskielto

Esitteitä

Sähköisesti saatavilla olevat lomakkeet ja esitteet

Oikeuslaitoksen lomakesivuilla (oikeus.fi) on muun muassa saatavilla lähestymiskielto- ja velkajärjestelylomakkeita sekä muutoksenhakuun liittyvä tyytymättömyyden ilmoituslomake. Lisäksi sivuilta on saatavilla esitteitä seuraavista aiheista:

- Avioliittolaki

- Edunvalvojan tehtävä

- Edunvalvontavaltuutus

- Holhoustoimen palvelut

- Huoltoriidan sovittelu tuomioistuimessa

- Jos joudut rikoksen uhriksi

- Kansainvälinen lapsikaappaus

- Käräjäoikeuden lautamies

- Lapsi rikoksen uhrina

- Lähestymiskielto

- Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa

- Oikeusapu

- Oikeuslaitos

- Oikeusohjeita 450 vuoden takaa

- Perheasiainsovittelu

- Riidan sovittelu tuomioistuimessa

- Rikosjutun käsittely käräjäoikeudessa

- Todistajana oikeudenkäynnissä

- Brochures in Other Languages

- Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista

 
Julkaistu 6.11.2019