Haettavana käräjätuomarin T11 virka

Viimeinen hakupäivä:
27.12.2018
Virasto:
Helsingin käräjäoikeus

ILMOITUS

Julistetaan haettavaksi:

Helsingin käräjäoikeudessa

Yksi käräjätuomarin T11 virka (Dnro V194/706/2018)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Helsingin käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään torstaina 27.12.2018 ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Käräjäoikeuden osoite on Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingin käräjäoikeudessa 27.11.2018

Laamanni Tuomas Nurmi

Tiedustelut: Hallintojohtaja: Kalevi Passila, puh. 029 56 44545

 
Julkaistu 17.12.2018