Helsingin käräjäoikeudessa haettavana kolme käräjätuomarin virkaa (T11)

Viimeinen hakupäivä:
10.09.2019
Virasto:
Helsingin käräjäoikeus

ILMOITUS

Julistetaan haettavaksi:

Helsingin käräjäoikeudessa

kolme käräjätuomarin T 11 virkaa (Dnro V82/706/2019)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Helsingin käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään

tiistaina 10.9.2019 ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Käräjäoikeuden osoite on Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingin käräjäoikeudessa 12.8.2019

Laamanni Tuomas Nurmi

Tiedustelut:

Hallintojohtaja Petra Spring, puh. 029 56 44245

ANSLAG

Ledigansläs:

Vid Helsingfors tingsrätt

Tre tingsdomartjänster Tll (Dn V82/706/2019)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till ansökan mäste bifogas matrikelutdrag.

Till Helsingfors tingsrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas Helsingfors tingsrätt senast tisdagen

10.9.2019 före tjänstetidens utgäng kl 16.15. Tingsrättens adress är Porkalagatan 13, PB 650,00181

Helsingfors (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingfors tingsrätt 12,8.2019

Lagman Tuomas Nurmi

Förfrägningar: förvaltningsdirektör Petra Spring, tel. 029 56 44245

 
Julkaistu 12.8.2019