Haettavana käräjätuomarin T11 virka

Viimeinen hakupäivä:
05.06.2019
Virasto:
Helsingin käräjäoikeus

ILMOITUS

Julistetaan haettavaksi:

Helsingin käräjäoikeudessa

yksi käräjätuomarin T 11 virka (Dnro 54V/706/2019)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Helsingin käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään keskiviikkona 5.6.2019 ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Käräjäoikeuden osoite on Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingin käräjäoikeudessa 7.5.2019

Laamanni Tuomas Nurmi

Tiedustelut:

Hallintojohtaja Petra Spring, puh. 029 56 44545

ANSLAG

Ledigansläs:

Vid Helsingfors tingsrätt

en tingsdomartjänst T 11 (Dn 54V/706/2019)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Tili ansökan mäste bifogas matrikelutdrag.

Tili Helsingfors tingsrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas Helsingfors tingsrätt senast onsdagen 5.6.2019 före tjänstetidens utgäng kl 16.15. Tingsrättens adress är Porkalagatan 13, PB 650,00181, Helsingfors (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingfors tingsrätt 7.5.2019

Lagman Tuomas Nurmi

Förfrägningar: förvaltningsdirektör Petra Sping, tel. 029 56 44545

 
Julkaistu 7.5.2019
Sivun alkuun |