Turvatarkastus

Helsingin käräjäoikeudessa tehdään turvatarkastus kaikille oikeustalossa asioiville. Turvatarkastuksessa on vilkkaina istuntopäivinä ruuhkaa ennen istuntojen yleisintä alkamisaikaa kello 9.00. Tämän vuoksi istuntoon kannattaa tulla hyvissä ajoin.

Käräjäoikeuden turvatarkastuksia koskee laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa (3.12.1999/1121).

Turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 5 §:n mukaan turvatarkastajalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta sellaista teknistä laitetta käyttäen tarkastaa tuomioistuimeen saapuva tai siellä oleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat sen selvittämiseksi, ettei hänellä ole mukanaan esinettä, jolla voidaan aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle tai jota voidaan käyttää omaisuuden vahingoittamiseen. Sanotun lainkohdan 2 momentin mukaan turvatarkastajalla on oikeus ottaa pois tarkastuksessa tai muuten löydetty esine, jota tarkoitetaan 1 momentissa tai jonka hallussapito on muuten lain tai sen nojalla annetun määräyksen nojalla kielletty.

Huolehdi siitä, että asioidessasi käräjäoikeudessa hallussasi ei ole edellisessä kappaleessa kuvattuja esineitä. Myös ns. monitoimityökalut luokitellaan turvatarkastuksessa teräaseiksi.

 
Julkaistu 15.7.2016