Lautamiehet

Oikeusministeriö on vahvistanut lautamiesten lukumääräksi seuraavalle toimikaudelle Helsingin käräjäoikeuteen 270 lautamiestä, jotka Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 21.6.2017 valinnut valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli noin neljäksi vuodeksi. Lautamiesten toimikausi Helsingin käräjäoikeudessa alkaa lokakuussa 2017.

Lautamiehet ovat helsinkiläisiä maallikoita, Suomen kansalaisia, jotka edustavat mahdollisimman tasapuolisesti kaupungin asukkaiden ikä-, sukupuoli-, kieli- ja elinkeinojakaumaa.

Lautamies on tuomioistuimen jäsen ja toimii tuomarin vastuulla. Lautamies on tuomarin tehtävässään riippumaton ja puolueeton. Tuomioistuinlain ja lautamieslain muutosten johdosta myös lautamiesten on annettava ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä ilmoitus sidonnaisuuksistaan käräjäoikeudelle. Lautamiehen tehtävä on valtiollinen luottamustehtävä, jonka hoitamisesta maksetut kustannukset suoritetaan valtion varoista.

Tarkemmin lautamiehen tehtävistä voi lukea oheisesta esitteestä.

Helsingin käräjäoikeuden lautamiesasiat hoidetaan käräjäoikeuden hallinto-osastolla. Oikeusministeriö ja käräjäoikeus järjestävät käräjäoikeuden auditoriossa koulutusta uusille lautamiehille 7.9.2017 ja 22.9.2017 (suomenkieliset samansisältöiset koulutukset) ja 21.9.2017 (ruotsinkielinen koulutus), ja koulutuksesta lähetetään tarkempia tietoja lautamiehille elokuun alkupuolella. Viimeinen päivä ilmoittaa käräjäoikeudelle koulutuspäivään osallistumisesta on maanantaina 21.8.2017.

Yhteystiedot:
helsinki_lautamiesasiat.ko[at]oikeus.fi

 
Julkaistu 12.9.2017