Helsingin käräjäoikeus antaa tiistaina 11.4.2017 huomattavan määrän Sammon osakekirjoja koskevia kuolettamispäätöksiä − päätösten postitukset aloitetaan 19.4.2017

Julkaistu 11.4.2017

Helsingin käräjäoikeus antaa tiistaina 11.4.2017 huomattavan suuren määrän, yhteensä n. 3400 kappaletta, Sammon osakekirjojen kuolettamista koskevia päätöksiä. Käräjäoikeuden päätökset lähetetään niistä hakemuksista, jotka on kuulutettu Virallisessa lehdessä 1/2017. Käräjäoikeuden päätöksistä voi ilmoittaa tyytymättömyyttä seitsemän päivän ajan eli 18.4.2017 mennessä. Mikäli tyytymättömyyttä ei ilmoiteta, niin päätökset saavat lainvoiman ja käräjäoikeus alkaa postittaa päätöksiä hakijoille keskiviikkona 19.4.2017.

Päätösten suuren määrän vuoksi niiden postittaminen vie aikaa, mutta käräjäoikeus pyrkii saamaan päätökset postin kuljetettavaksi viimeistään viikon 17 alkupuolella. Käräjäoikeus ei ehdi antaa tietoja päätösten postittamisaikataulusta, joten pyydämme hakijoilta kärsivällisyyttä päätöksiä odottaessa. Kaikki käräjäoikeuden antamat päätökset postitetaan, joten niitä ei kannata tiedustella henkilökohtaisesti esimerkiksi käräjäoikeuden asiakaspalvelusta; se ei jouduta asian hoitamista.

Sammon osakekirjojen kuolettamishakemusten tilanne muilta osin Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeus on kuuluttanut 17.3.2017 mennessä käräjäoikeuteen saapuneet kuolettamishakemukset kuukausittain Virallisessa lehdessä.

Käräjäoikeuteen hakemuksensa 17.3.2017 jälkeen jättäneille hakijoille lähetetään ilmoitus asian vireilläolosta, kun hakemus on kirjattu käräjäoikeuden järjestelmään.

Käräjäoikeus ei voi vaikuttaa Sampo Oyj:n yhtiökokouksen tekemiin päätöksiin ja sen asettamiin määräaikoihin. Kehotamme asiakkaita olemaan näissä asioissa yhteydessä Sampo Oyj:n osakaspalveluihin. Pyydämme asiakkaita myös seuraamaan Sampo Oyj:n tiedotusta sekä tutustumaan Sampo Oyj:n verkkosivuillaan antamiin toimintaohjeisiin.

Yhteensä käräjäoikeuteen on marraskuusta lähtien saapunut lähes 7400 Sammon osakekirjan kuolettamista koskevaa hakemusta. Hakemusten määrä on ollut täysin poikkeuksellinen käräjäoikeuteen tavallisesti saapuvien hakemusasioiden määrään verrattuna. Käräjäoikeus on tehnyt järjestelyjä hoitaakseen Sammon osakekirjojen kuolettamishakemukset sekä muut käräjäoikeuteen saapuvat hakemusasiat mahdollisimman joutuisasti, ja mm. palkannut runsaasti uutta henkilökuntaa käsittelemään hakemusasioita.