Tiedote: Koronaviruksesta aiheutuu rajoitteita tuomioistuimen toimintaan

Julkaistu 19.3.2020

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Tuomioistuimet joutuvat priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Valmiuslain nojalla määrätyn poikkeustilan aikana ihmisiä on kehotettu mahdollisuuksien mukaan jäämään kotiin ja hoitamaan työ- ja muita velvoitteita etäyhteyksin. Julkisia kokoontumisia on rajoitettu ja suositeltu välttämään esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä. Tässä tilanteessa käräjäoikeuden istunnot pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan niin, että niihin voi osallistua etäyhteyksin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, muut kuin kiireelliset pakkokeinoasiat ja sellaiset rikosasiat, joissa on tutkintavankeudessa olevia vastaajia, joudutaan peruuttamaan. Tämä tarkoittaa, että istunto siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Mikäli sinut on kutsuttu käräjäoikeudessa pidettävään istuntoon henkilökohtaisesti ja istunto aiotaan peruuttaa, käräjäoikeudesta ollaan sinuun yhteydessä. Jollei yhteydenottoa tule, käräjäoikeuden aiemmin lähettämät kutsut ovat voimassa ja sinun on tultava oikeuteen, jos olet terve.

Mikäli olet sairauden tai flunssaoireiden vuoksi estynyt saapumasta istuntoon, johon sinut on kutsuttu tai kuulut riskiryhmään, ota hyvissä ajoin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Tuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalisti.

Toivomme, että käyttäisit asiointiin ensisijaisesti puhelinta tai sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Käräjäoikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.