En tingsdomarstjänst T13 vid Helsingfors tingsrätt

Sista ansökningsdag:
21.12.2018
Ämbetsverk:
Helsingfors tingsrätt

ANSLAG

Lediganslås:

Vid Helsingfors tingsrätt

en tingsdomartjänst T 13 (Dn V190/706/2018)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till ansökan mäste bifogas matrikelutdrag.

Till Helsingfors tingsrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas Helsingfors tingsrätt senast fredagen 21.12.2018 före tjänstetidens utgång kl 16.15. Tingsrättens adress är Porkalagatan 13, PB 650, 00181 Helsingfors (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingfors tingsrätt 22.11.2018

Lagman Tuomas Nurmi

Förfrägningar: förvaltningsdirektör Kalevi Passila, tel. 029 56 44545

 
Publicerad 27.11.2018