Hur sköter du dina ärenden vid Helsingfors tingsrätt

Det allmännaste sätten att sköta ärenden är genom att personligen besöka tingsrätten och genom att skicka dokument per post. Förfrågningar och bl.a. beställning av dokument kan göras över telefon, e-post och telefax. Vid Helsingfors tingsrätt kan man sköta sina ärenden under öppethållningstiderna kl. 8.00 - 16.15.

Kundservice

I tingsrättens kundservice besvaras frågor gällande civilärenden och brottsmål, tas emot beställningar av dokument och bouppteckningar och ges intyg över rådighetsintyg åt helsingforsbor.

Kundservice har öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15.

Telefon: 02956 44273
E-post: helsinki.ko(at)oikeus.fi
Fax: 02956 44218

Vigsel

Tingsrätten förrättar vigslar. Kundservice mottar tidsbeställningar per telefon vardagar kl. 8.00 - 16.15.

Telefon: 02956 44273

Arkiv

Kopior av arkiverade dokument samt bouppteckningar kan beställas från tingsrättens arkiv.

Telefon: 02956 44295
E-post: helsinki.ko(at)oikeus.fi

Bouppteckningar

Bouppteckningar registrerade under tiden 1.1.1961 - 31.8.1994 finns i Helsingfors tingsrätt.

Tidigare registrerade bouppteckningar finns i Nationalarkivet, beställningar kan göras vardagar på telefonnumret 029 533 7000.

Tingsrätten har inte registrerat bouppteckningar efter 1.9.1994. Kopior av nyare bouppteckningar kan beställas från Skatteförvaltningen.

Registratur för delgivningar

Domstolen ombesörjer att parter och vittnen får kallelse till sammanträden och annan information tillräckligt i tid.

Telefon: 02956 44200
Fax: 02956 44218

Kansli för sökande av ändring

En part som är missnöjd med tingsrättens beslut kan söka ändring i beslutet.

E-post: helsinki_muutoksenhaku.ko(a)oikeus.fi
Telefon: 02956 44630

 
Publicerad 23.5.2018