Nämndemännen

Justitieministeriet har fastställt att antalet nämndemän vid Helsingfors tingsrätt är 270. Helsingfors stadsfullmäktige har 21.6.2017 valt nämndemännen för en period som motsvarar fullmäktigeperioden d.v.s. cirka fyra år. Mandatperioden för de valda nämndemännen vid tingsrätten börjar i oktober.

Nämndemännen är lekmän bosatta i Helsingfors och finska medborgare. Nämndemännen representerar så rättvist som möjligt kommuninvånarnas ålders-, köns-, språk- och näringsfördelning.

Nämndemannen är medlem av domstolen och handlar under domaransvar. Nämndemannen är som domare oberoende och opartisk. Med anledning av ändringarna i domstolslagen och nämndemannalagen ska en nämndeman innan han eller hon inleder uppdraget och under den tid uppdraget pågår lämna tingsrätten en redogörelse för sina bindningar. Nämndemannauppdraget är ett statligt förtroendeuppdrag och kostnaderna för skötseln av uppdraget betalas av statens medel.

Mera om nämndemannens uppgifter kan läsas ur den bifogade broschyren.

Nämndemannaförvaltningen sköts av tingsrättens förvaltningsavdelning. Justititieministeriet och tingsrätten organiserar utbildning för nyvalda nämdemän 7.9.2017 och 22.9.2017 (en heldagsskolning på finska) och 21.9.2017 (en halv dags skolning på svenska). Tingsrätten skickar till de valda nämndemännen närmare information om utbildningen i början av augusti.

Kontaktuppgifter:
helsinki_lautamiesasiat.ko[at]oikeus.fi

 
Publicerad 12.9.2017