Meddelande: Coronaviruset medför begränsningar i domstolens verksamhet

Publicerad 19.3.2020  Uppdaterad 20.3.2020

Domstolarna är samhällsviktiga tjänster och de ska värna om medborgarnas rättsskydd i alla situationer. Samtidigt måste också domstolarna för sin del bidra till åtgärder för att hindra en fortsatt spridning av coronaviruset

Domstolarna hamnar att prioritera sina uppgifter och begränsa sin verksamhet, dock med beaktande av parternas och samhällets nödvändiga rättsskyddsbehov. Detta innebär att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp och att de redan överenskomna sammanträdena ställs in. Ändringarna i verksamheten kommer i allmänhet att förlänga behandlingstiderna.

Rättegångar som redan har ett handläggningsdatum

Under undantagstillståndet som införts med stöd av beredskapslagen uppmanas människor att enligt möjligheter stanna hemma och sköta arbets- och övriga skyldigheter på distans. Offentliga sammankomster har begränsats och t.ex. bruk av offentliga fortskaffningsmedel rekommenderas att undvikas. I denna situation försöker man ordna tingsrättens sammanträden enligt möjligheter så att man kan delta i dem på distans. Ifall det inte är möjligt måste andra än brådskande tvångsmedelsärenden och sådana brottmål, i vilka svaranden är häktad, flyttas till en senare tidpunkt.

Tingsrätten är i kontakt med dig ifall tingsrätten inhiberar sammanträdet som du kallats till personligen. Om ingen kontakt tas med dig gäller tingsrättens tidigare sammanträdeskallelser och du måste infinna dig i tingsrätten förutsatt att du är frisk.

Ifall du är p.g.a. sjukdom eller flunssasymptom förhindrad att anlända till domstolens sammanträde som du kallats till eller hör till en riskgrupp, meddela i god tid per telefon eller e-post åt kontaktpersonen som nämns i sammanträdeskallelsen.

Uträttande av andra ärenden vid domstol

Domstolens kundservice fungerar normalt. Vi önskar att du i första hand använder telefon eller e-post för kommunicering med tingsrätten.

Skydd mot smitta i domstol

Vid skötseln av ärenden i domstol ska man sörja för god hand- och hosthygien och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Domstolarnas egna anställda följer samma anvisningar. Vid domstolen ska man också följa eventuella ytterligare anvisningar gällande t.ex. hur man kan röra sig i lokalerna.