Domstolspraktik

I Helsingfors tingsrätt utför 19 personer sin domstolspraktik år 2017.

Den 1 januari 2017 överfördes valet av tingsnotarier från tingsrätterna till domarutbildningsnämnden, som inledde sin verksamhet då. Till nämndens uppgifter hör bland annat att sköta ordnandet av det centraliserade förfarandet för ansökan om praktikplatser enligt lagen om domstolspraktik samt urvalet och utnämningen av tingsnotarier.

 
Publicerad 5.4.2017