Jari Aarniota ja 12 muuta vastaajaa koskeneen laajan kokonaisuuden pääkäsittely Helsingin käräjäoikeudessa on päättynyt

Julkaistu 30.3.2016
Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön johtajana toiminutta Jari Aarniota sekä 12 muuta vastaajaa koskeneen asiakokonaisuuden käsittely Helsingin käräjäoikeudessa on päättynyt 30.3.2016.

Asia on laajuutensa vuoksi käsitelty kahtena kokonaisuutena. Ensin vireille tullut syyte liittyen Trevoc Oy:öön käsiteltiin tammi-huhtikuussa vuonna 2015. Käsittely valmisteluistuntoineen kesti 31 päivää, ja käräjäoikeus antoi asiassa ratkaisun 2.6.2015. Muun muassa huumausainerikoksia koskevan niin sanotun tynnyrikokonaisuuden pääkäsittely alkoi 4.6.2015. Pääkäsittely on kestänyt valmisteluineen yhteensä 96 päivää. Alkukesällä toimitetaan vielä juttukokonaisuuteen liittyvä yhden päivän pääkäsittely, jossa Jari Aarnio ei ole vastaajana.

Asiassa vastaanotettu todistelu on ollut poikkeuksellisen laajaa. Kirjallisia todisteita on esitetty yhteensä hieman alle 3.000 kappaletta ja pääkäsittelyssä on kuultu yhteensä 155 henkilöä.

Oikeudenkäynnissä on käsitelty paljon poliisin käyttämiä salaisia pakkokeinoja kuten tietolähdetoimintaa sekä valeosto- ja peitetoimintaa. Muun muassa tästä syystä asiaa on jouduttu käsittelemään tavanomaista enemmän myös yleisön läsnäolematta. Käräjäoikeus kuitenkin pyrkii kirjoittamaan tuomion perustelut siten, että tuomio on mahdollisimman laajasti julkinen ilman, että yleisön läsnäolematta käsitellyt salassa pidettävät seikat paljastuvat.

Oikeudenkäynnissä on ollut poikkeuksellista myös se, että esitutkinta on jatkunut koko pääkäsittelyn ajan, ja uutta aineistoa on kertynyt viime päiviin saakka. Pelkästään tynnyrijutun diaariin liittyen lisäesitutkintapöytäkirjoja on jätetty 34 kappaletta.

Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 8 §:n mukaan pääsääntö on, että tuomio annetaan välittömästi päätösneuvottelujen jälkeen. Kuitenkin laajassa tai vaikeassa asiassa tuomio saadaan antaa tuomioistuimen kansliassa 14 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä. Jos tuomiota ei voida erityisestä syystä antaa sanotussa määräajassa, se on annettava niin pian kuin mahdollista. Käsittelyn päättyessä saapuvilla oleville asianosaisille on ilmoitettava tuomion antamispäivä.

Asian käsittelyn ja aineiston laajuuden takia käräjäoikeus tarvitsee aikaa voidakseen huolellisesti harkita lopputuloksen ja laatia perustelut ratkaisulle. Samoista syistä tuomion perusteluihin tarvittavan ajan arviointi on heti pääkäsittelyn päätyttyä vaikeaa, ja siksi käräjäoikeus ilmoittaa tuomion antamisen ajankohdasta tarkemmin 15.8.2016. Käräjäoikeus ei anna ratkaisua ennen tätä ajankohtaa.