Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion törkeää ympäristön turmelemista ym. koskevassa rikosasiassa

Julkaistu 10.6.2016  Päivitetty 13.6.2016

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi tänään tuomiollaan Teknos Oy:n Pitäjänmäen tehtaan kunnossapito-osaston kunnossapitopäällikköä ja varasto-osaston esimiestä vastaan nostetut syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta sekä varastomiestä vastaan nostetun syytteen tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Myös Teknos Oy:öön kohdistettu 100 000 euron yhteisösakkovaatimus hylättiin. Valtio velvoitettiin korvaamaan vastaajien ja Teknos Oy:n oikeudenkäyntikuluista yhteensä käräjäoikeuden kohtuulliseksi harkitsemat lähes 150 000 euroa.

Tapahtumat saivat alkunsa toukokuussa 2013, jolloin Teknos Oy:n maalitehtaan liuotinsäiliöiden ympärillä olevaa suoja-allasta sulamisvesistä ensimmäistä kertaa tyhjentämässä ollut varaston työntekijä pumppasi erehdyksessä maanalaisesta liuotinsäiliöstä yhteensä 500 - 1000 litraa ShellSol A100 -liuotinbensiiniä maalitehtaan sadevesiviemäriin. Liuotin kulkeutui maalitehtaan sadevesikaivosta Helsingin kaupungin sadevesiviemäriin ja edelleen Mätäjokeen, koska maalitehtaan sadevesikaivon kaasunhälytysjärjestelmä oli epäkunnossa anturin kastumisen vuoksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kunnossapito-osaston päällikkö ja varastotyöntekijä eivät olleet menetelleet asiassa huolimattomasti ja hylkäsi syytteet heidän osaltaan. Kunnossapitopäällikkö ei ollut esimiesasemassa suhteessa varastotyöntekijään, eikä hänen näytetty antaneen nimenomaista ohjeistusta työtehtävään. Kunnossapitopäällikkö oli myös tarkistanut kaasunhälytysjärjestelmän ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti. Varastotyöntekijä oli ennen tehtävään ryhtymistä tuonut esiin esimiehelleen varasto-osaston päällikölle, että hän ei ollut suorittanut tehtävää aiemmin. Hän oli oman esimiehensä läsnä ollessa ymmärtänyt, että hänelle oli näytetty kohta, josta suoja-allas tuli tyhjentää.

Käräjäoikeus katsoi, että varastotyöntekijä sai luottaa saamaansa tietoon, siitäkin huolimatta, että ohjeeksi mielletty tieto osoittautui myöhemmin vääräksi. Varastotyöntekijä ei toiminut huolimattomasti ryhtyessään tyhjennystehtävään. Hän oli ottanut yhteyttä esimieheensä sen jälkeen, kun hän oli alkanut epäillä, ettei tyhjennettävä neste ollut pelkkää hulevettä. Esimiehen kehotettua jatkamaan lievästä liuottimen hajusta huolimatta varastotyöntekijä pumppasi nestettä vielä parin tunnin ajan.

Varasto-osaston esimiehen osalta toiminta oli huolimatonta hänen laiminlyötyä varastotyöntekijän asianmukaisen ohjeistuksen työtehtävään ja jättäen tämän yksin suorittamaan työtehtävää. Varasto-osaston esimiehen toiminta ei kuitenkaan ollut ympäristön turmelemisen rikosoikeudellinen vastuun edellyttämällä tavalla törkeää huolimattomuutta, koska myös hänen tietotaitonsa oli jäänyt puutteelliseksi, eikä hänen osaamisensa tasosta ollut varmistuttu.

Käräjäoikeus myös katsoi, että vahinko ei ollut pitkäaikainen, se ei ulottunut erityisen laajalle alueelle eikä sillä näytetty olleen merkittäviä haitallisia seuraamuksia ympäristölle. Ympäristölle aiheutettua vahinkoa ja vahingon vaaraa ei voitu pitää sen vuoksi erityisen suurina.

Diaarinumero: R 14/7560

Tuomion voi tilata käräjäoikeuden asiakaspalvelusta