Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Anneli Auerin tietoja urkkineet poliisit sakkorangaistuksiin

Julkaistu 11.10.2016  Päivitetty 24.10.2016
Helsingin käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla ratkaissut 13 vastaajaa koskevan juttukokonaisuuden, jossa on käsitelty Helsingin poliisilaitoksen palveluksessa olleiden poliisien syyllistymistä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Teot tapahtuivat pääosin Helsingissä syyskuun 2011 aikana ja ne käsittivät poliisien tietojärjestelmän kautta tehtyjä Anneli Auerin rikosepäilyihin liittyneiden tutkintailmoitusten tietojen hakuja. Lisäksi käräjäoikeus on ratkaissut samassa tuomiossa kokonaisuuden, joka on koskenut kahden muun asianomistajan tietojen hakemisen poliisien tietojärjestelmän kautta lokakuussa 2012.

Käräjäoikeudessa on ollut kysymys siitä, ovatko vastaajat tehneet kyseiset haut itse ja onko vastaajien kyselyille ollut poliisien tietojärjestelmien käyttötarkoitus huomioon ottaen vastaajien työtehtäviin liittynyt asiallinen peruste.

Käräjäoikeuden ratkaisu

Käräjäoikeus on tuominnut 10 vastaajaa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 15 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen ja yhden vastaajista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 12 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen. Käräjäoikeus on katsonut, ettei vastaajien tekemille kyselyille ollut työtehtäviin liittyvää asiallista perustetta. Käräjäoikeus on lisäksi katsonut, ettei virkavelvollisuuden rikkomista voida pitää vähäisenä ottaen huomioon menettelyn haitallisuus ja vahingollisuus, vastaajien tekemien aiheettomien kyselyiden kohde sekä tietojen arkaluonteisuus ja salassapidettävyys. Yhden vastaajan osalta syyteoikeus vanhentui, minkä vuoksi syyttäjä peruutti syytteen hänen osaltaan.

Sakkorangaistuksen mittaamisessa on otettu huomioon teosta kulunut pitkä aika. Toisaalta mittaamisessa on otettu huomioon se, että vastaajien menettely on ollut omiaan aiheuttamaan arvostelua poliisia ja yleisemminkin viranomaisia kohtaan ja vähentämään luottamusta viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen ja laillisuuteen.

Yhden vastaajan syyksi on luettu kolme eri rikosta ja erillistä menettelyä. Vastaaja on siis reilun vuoden sisällä syyllistynyt useisiin samantyyppisiin menettelyihin rikkomalla virkavelvollisuuttaan. Hän on myös nyt kysymyksessä olevia tekoja ennen tuomittu sakkorangaistukseen samanlaisesta menettelystä. Näin ollen käräjäoikeus on tuominnut hänet yhteiseen 50 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

Asioissa on annettu yhteinen tuomio (R 16/5532), joka on tilattavissa käräjäoikeuden asiakaspalvelusta.