Helsingin käräjäoikeus on kaksoisrangaistavuuden kieltoon (ne bis in idem) perustuen jättänyt tutkimatta autoverotukseen liittyneen veropetossyytteen

Julkaistu 30.11.2016

Asiassa vastaajaa syytettiin veropetoksesta sillä perusteella, että vastaaja oli väitetysti Suomessa vakituisesti asuvana henkilönä käyttänyt yleisillä teillä Viroon rekisteröityä henkilöautoa laiminlyöden ajoneuvon käyttöön ottamista koskevan autoveroilmoituksen tekemisen Tullille.

Tulli oli ennen rikossyytteen nostamista tehnyt kyseistä ajoneuvoa koskevan autoverolain mukaisen ns. pakkoveropäätöksen, jolla vastaajan maksettavaksi määrättiin autoveroa noin 9.000 euroa. Asian istuntokäsittelyssä esitettiin selvitystä siitä, että Tullin tekemän pakkoverotuspäätöksen jälkeen vastaaja on poistanut ajoneuvon Suomesta eikä ajoneuvoa ole tämän jälkeen käytetty Suomessa.

Käräjäoikeus katsoi, että Tullin aikaisemmin tekemä autoveropäätös koski samaa asiaa kuin mistä vastaajaa syytettiin eli autoveroilmoituksen tekemisen laiminlyöntiä. Autoverotusta koskeva päätös oli myös siten rangaistusluonteinen, että kaksoisrangaistavuuden kielto esti asian käsittelemisen rikosprosessissa.

Tullin tekemä autoveropäätös katsottiin rangaistusluonteiseksi, koska vastaajalla ei autoverolain pakkoverotusta koskevien säännösten mukaan ollut oikeutta saada edukseen autoverolain säätämää vientipalautusta, johon ovat oikeutettuja sellaisten ajoneuvojen omistajat, joiden ajoneuvoa ei ole pakkoverotettu ja ajoneuvo poistetaan pysyvästi Suomesta. Käsiteltävässä olevassa asiassa vientipalautuksen estyminen johti vastaajalle autoveron laskentatavasta riippuen noin 7.000 – 8.000 euron edun menetykseen.

Asian diaarinumero on R 15/5882. Tuomion voi tilata käräjäoikeuden asiakaspalvelusta.