Helsingin käräjäoikeuden mediaryhmä aloittaa toimintansa

Julkaistu 8.3.2018

Helsingin käräjäoikeus on aloittanut ensimmäisenä tuomioistuimena Suomessa laajennetun yhteistyön median kanssa. Käräjäoikeuteen perustetun mediaryhmän vastuutuomarit antavat toimittajille tarpeen mukaan haastatteluja sekä taustatietoa tuomioistuimen toiminnasta.

Helsingin käräjäoikeuteen perustettu mediaryhmä tarjoaa tuomioistuintyöskentelyn asiantuntijoita median käyttöön. Ryhmän tarkoituksena on antaa toimittajille taustatietoa Helsingin käräjäoikeuden toiminnasta sekä yleisesti oikeuskäytännöistä käräjäoikeuden käsittelyssä oleviin tapauksiin liittyen.

"Suomessa on ammattitaitoisia oikeustoimittajia, joiden kanssa on helppo työskennellä. Etenkin monimutkaisissa tapauksissa on kuitenkin hyvä, jos toimittaja voi myös kääntyä asiantuntevan tuomarin puoleen", laamanni Tuomas Nurmi toteaa.

Mediaryhmän toiminta on Suomessa uraauurtavaa. Mediasuhteiden vastuutuomarit ovat varautuneet antamaan haastatteluja medialle ja osallistumaan oikeuslaitoksen toimintaa koskevaan julkiseen keskusteluun. Mediaryhmän toiminnan toivotaan helpottavan sekä toimittajien työtä että lisäävän yleistä tietämystä tuomioistuinten toiminnasta.

Ryhmään kuuluvat kaksi mediasuhteiden vastuutuomaria, laamanni Tuomas Nurmi sekä käräjäoikeuden tiedottaja. Samankaltaisia järjestelmiä on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Alankomaissa. Toiminta on nähty hyödylliseksi sekä median että tuomioistuinten kannalta.

"Toki toivomme, että myös muut suomalaiset tuomioistuimet tarttuvat toimeen", Nurmi kertoo:

"On kaikkien etu, että tuomioistuimet tarjoavat medialle oikeaa tietoa ja että sitä kautta myös suomalainen oikeusjärjestelmä tunnetaan entistä paremmin."

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: käräjäoikeuden tiedottaja Ilmar Metsalo (ilmar.metsalo@oikeus.fi, 029 56 44221)