Tiedote: Mitro Revon työsuhteen päättäminen perusteeton (L 16/58576)

Julkaistu 29.3.2018

Helsingin käräjäoikeus totesi Mitro Revon työsuhteen päättämisen olleen perusteeton. Käräjäoikeuden mukaan Repo osin voitti ja osin hävisi kanteensa.

Mitro Revon laiminlyönnit ortodoksisen papin aseman edellyttämällä tavalla käyttäytymisessä eivät luoneet Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle riittävän painavia perusteita työsuhteen päättämiselle. Seurakunta määrättiin korvaamaan Revolle neljän kuukauden palkan sekä 15 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Korvauksien yhteissumma on noin 30 000 euroa.

Repo vaati Helsingin ortodoksiselta seurakunnalta kahden vuoden palkkaa, mikä on työsopimuslain määrittämän korvauksen maksimimäärä. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että hänen moitittava ja aseman vastainen käyttäytymisensä myötävaikuttivat työsuhteen päättämiseen, mikä alensi voimakkaasti maksettavien korvausten määrää. Vähimmäiskorvaus on kolmen kuukauden palkka.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan Revon toimintaa yksittäistapauksissa voidaan pitää epäammattimaisena. Monelle seurakuntalaiselle on aiheutunut kiusallista huomion keskipisteeksi joutumista ja mielipahaa. Revon laajemmalle sopimattomalle käyttäytymiselle ei kuitenkaan löytynyt riittävästi näyttöä.

”Hänen yksittäisiä sutkauksiaan, kommenttejaan henkilöiden ulkomuotoon, pukeutumiseen ja kansallisiin tai etnisiin ryhmiin liittyen on toki voinut perustellusti kritisoida, mutta kritiikki olisi tullut saattaa hänen tietoonsa täsmällisesti aikaan ja paikkaan sidottuna viimeistään varoitustilaisuudessa tai yksilöidysti sen jälkeen siten, että kantaja olisi perustellusti voinut pyrkiä parantamaan käyttäytymistään näiltä osin,” ratkaisussa todetaan.

Käräjäoikeuden mukaan Revolle on perustellusti saattanut jäädä monista tapahtumista se käsitys, ettei hänen huumorikseen tai tilanteen keventämiseksi tarkoittama käyttäytyminen ole ollut moitittavaa. Revon kanssa toukokuussa 2016 pidetyn kehityskeskustelun ja irtisanomisen välistä vajaan kolmen kuukauden aikaa ei myöskään pidetty riittävänä.