Tiedote: Tullin pääjohtajalle tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta

Julkaistu 4.5.2018

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Tullin pääjohtaja Antti Hartikaisen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hartikaiselle määrättiin rangaistukseksi kymmenen päiväsakkoa, eli 950 euroa.

Tullin johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin 3.11.2015 alkoholin laittoman maahantuonnin tehostetun valvonnan jatkamista sekä siihen liittyvien määräaikaisten tehtävien jatkamisesta. Molemmilla asioilla oli mahdollisesti taloudellisia vaikutuksia Hartikaisen puolisoon, joka työskenteli tuolloin määräaikaisena tullitarkastajana kyseisissä tehtävissä. Hartikainen käsitti itsensä esteelliseksi, ja ilmoitti kokouksessa olevansa jäävi osallistumaan asian käsittelyyn, mutta ei kuitenkaan poistunut kokoustiloista vaan antoi käsittelyn jatkua.

Hallintolain määräys on käräjäoikeuden mukaan selvä: virkamies ei saa olla läsnä asian käsittelyssä, jos hän on esteellinen. Hartikainen on Tullin pääjohtajan virassa virkansa ja vastuullisen asemansa johdosta ollut velvollinen noudattamaan valtion virkamiehiä koskevaa lainsäädäntöä jopa erityisen tarkasti, ratkaisussa todetaan. Virkavelvollisuutensa mukaisesti menetelläkseen Hartikaisen olisi tullut poistua kokouksesta kuulomatkan ulkopuolelle.

Käräjäoikeus on yhtä mieltä syyttäjän kanssa siitä, että Hartikaisen merkittävän aseman vuoksi hänen läsnäolonsa on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. Tämän vuoksi tekoa ei kokonaisuutena arvostellen voi pitää vähäisenä. Ratkaisun mukaan virkavelvollisuuden rikkominen on tahallinen teko, mutta Hartikaisen tapauksessa teon voidaan katsoa lähentyvän tuottamuksellista tekoa. Hartikaisen puolison rekrytoimista ei käsitelty johtoryhmässä, vaan lopullisen valinnan teki Helsingin tullin tullipäällikkö.