Tiedote: Tuomioistuinten mediaryhmä laajenee koko maahan

Julkaistu 22.8.2018

Oulun käräjäoikeudessa, Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa käynnistetään mediaryhmätoiminta. Helsingin käräjäoikeudessa vastaava toiminta on aloitettu jo aikaisemmin. Näiden neljän tuomioistuimen yhteistyöllä lähdetään muodostamaan valtakunnallista mediavastuutuomareiden verkostoa, joka palvelee mediaa koko maassa.

Mediavastuutuomareiden tarkoituksena on tukea mediaa tarjoamalla toimittajille taustatietoa oikeusjärjestelmästä, tuomioistuinten toiminnasta ja oikeuskäytännöistä sekä tuoda tuomioistuinten työn näkökulmaa esiin mediassa.

Vastuutuomarit esiintyvät mediassa itsenäisinä asiantuntijoina. He eivät ota kantaa tuomioiden oikeellisuuteen tai kommentoi omia asioitaan. Yksittäisen käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa vireillä olevan asian tiedottamisesta vastaa oikeudenkäynnin puheenjohtaja, eivätkä mediavastuutuomarit kommentoi yksittäisiä asioita.

Samankaltaisia järjestelmiä on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Alankomaissa, ja toiminta on nähty hyödyllisenä sekä tuomioistuinten että median kannalta. Vastuutuomarit helpottavat median työtä etenkin monimutkaisissa tapauksissa. Tämä vähentää myös käräjäoikeuteen ja hovioikeuteen kohdistuvien kyselyiden määrää ja näin helpottaa tuomioistuinten työtä.

Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka pitävät tärkeänä, että tuomioistuimissa voidaan palvella yleisön tiedontarpeita aikaisempaa paremmin.

”Oikeudenkäynnin julkisuus toteutuu käytännössä median kautta. On yhteinen etu, että toimittajien ja tuomioistuinten välinen yhteistyö on hyvää”, toteavat laamannit.

Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner pitää hovioikeuden osallistumista mediaryhmän toimintaan tarpeellisena. ”Hovioikeus voi tukea mediaa erityisesti muutoksenhakuun liittyvien kysymysten käsittelyssä”, hän lupaa.

Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi on tyytyväinen, että Helsingin käräjäoikeuden lisäksi nyt myös muut tuomioistuimet ovat lähteneet mukaan mediavastuutuomaritoimintaan: ”Mediaryhmän toiminnasta on saatu Helsingissä myönteisiä kokemuksia niin median taholla kuin käräjäoikeudessakin.”

Päällikkötuomarit toteavat yhdessä, että toimintaan otetaan mielellään mukaan vielä lisää tuomioistuimia.

Oulun käräjäoikeuden mediavastuutuomarit:

Käräjätuomari, osastonjohtaja Janika Kaski (erityisesti rikosasiat), p. 029 564 9520, janika.kaski@oikeus.fi
Käräjätuomari Ahti Kontturi (erityisesti riita-asiat ja hakemusasiat), p. 029 564 9565, ahti.kontturi@oikeus.fi

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mediavastuutuomarit:

Käräjätuomari Marjukka Hassel, p. 02956 46251, marjukka.hassel@oikeus.fi
Käräjätuomari Mika Herhi, p. 02956 46522, mika.herhi@oikeus.fi
Käräjätuomari Valtteri Kartio, p. 02956 46257, valtteri.kartio@oikeus.fi
Käräjätuomari Katja Mäki, p. 02956 46237, katja.k.maki@oikeus.fi

Rovaniemen hovioikeuden mediavastuutuomari:

Hovioikeudenneuvos Seppo Hyartt, p. 029 564 1884, seppo.hyartt@oikeus.fi

Helsingin käräjäoikeuden mediavastuutuomarit:

Käräjätuomari Nina Immonen
Käräjätuomari Petra Spring

Median yhteydenotot kannattaa suunnata Helsingin käräjäoikeuden mediaryhmän toimintaa koordinoivalle tiedottaja Ilmar Metsalolle (ilmar.metsalo@oikeus.fi; 029 564 4221)

Lisätietoja antavat

- laamanni Tuomas Nurmi, Helsingin käräjäoikeus, 050 598 0675, tuomas.nurmi@oikeus.fi
- laamanni Antti Savela, Oulun käräjäoikeus, 050 3020 663, antti.savela@oikeus.fi
- laamanni Martti Juntikka, Varsinais-Suomen käräjäoikeus, p. 02956 46211, martti.juntikka@oikeus.fi
- hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner, p. 029 564 1826, marianne.wagner-prenner@oikeus.fi