En tingsdomarstjänst T11 vid Helsingfors tingsrätt

Sista ansökningsdag:
27.12.2018
Ämbetsverk:
Helsingfors tingsrätt

ANSLAG

Lediganslås:

Vid Helsingfors tingsrätt

En tingsdomartjänst T11 (Dn V194/706/2018)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till ansökan måste bifogas matrikelutdrag.

Till Helsingfors tingsrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas Helsingfors tingsrätt senast torsdagen 27.12.2018 före tjänstetidens utgång kl 16.15. Tingsrättens adress är Porkalagatan 13, PB 650, 00181 Helsingfors (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingfors tingsrätt 27.11.2018

Lagman Tuomas Nurmi

Förfrågningar: förvaltningsdirektör Kalevi Passila, tel. 029 56 44545

 
Publicerad 27.11.2018