SUMMAARISTEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELY ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA 1.9.2019 LUKIEN

Summaaristen asioiden käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Riidattomien velkomisasioiden ja muiden summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on yksi näistä käräjäoikeuksista.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin summaarisissa riita-asioissa kuuluu Uudenmaan maakunta, lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia, sekä Pyhtään kunta. Tämä tarkoittaa sitä, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee 1.9.2019 lukien paitsi oman tuomiopiirin myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen summaariset riita-asiat.

Ennen 1.9.2019 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen saapuneet summaariset asiat käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Näissä yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse tulee edelleen tehdä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Täten voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista.

Asiointi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Asioissa, joissa summaarisen haastehakemuksen voi 1.9.2019 jälkeen vielä toimittaa sähköpostitse, tulee käyttää sähköpostiosoitetta: ita-uusimaa.summaariset.ko(a)oikeus.fi

LISÄTIETOJA:

Osaston johtaja Jyrki Rinnemaa, puh. 050 380 9008, sähköposti: jyrki.rinnemaa(a)oikeus.fi

Oikeusministeriön tiedote 17.6.2019

 
Julkaistu 13.8.2019