Käräjätuomarin T11 virkasuhde Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
20.06.2019
Virasto:
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Entiset Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet sekä osa Hyvinkään käräjäoikeudesta ovat yhdistyneet 1.1.2019 lukien uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Toimipaikka Järvenpäässä toimii 31.12.2019 asti.

1.1.2020 lukien Itä-Uudenmaan käräjäoikeus toimii kahdessa toimipaikassa: Vantaan Aviapoliksella ja Hyvinkäällä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T11 virka.

Virkojen sijoituksesta toimipaikkoihin laamanni päättää neuvoteltuaan asiasta virkoihin valittujen kanssa.

Tuomarin kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset toimitetaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Vantaan kansliaan viimeistään torstaina 20.6.2019 klo 16:15 mennessä osoitteella Kielotie 21/PL 194, 01301 VANTAA tai sähköpostilla ita-uusimaa.ko@oikeus.fi.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat todistukset tutkinnoista ja työkokemuksista.

Tiedustelut laamanni Timo Heikkinen puh. 029 56 4532

Vantaalla 27.5.2019

Laamanni Timo Heikkinen

 
Julkaistu 27.5.2019