Määräaikainen käräjätuomarin T13 virkasuhde Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
18.09.2019
Virasto:
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Entiset Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet sekä osa Hyvinkään käräjäoikeudesta ovat yhdistyneet 1.1.2019 lukien uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Toistaiseksi käräjäoikeudella on toimipaikka Järvenpäässäkin. Keväällä 2020 Järvenpään toimipaikka lakkautetaan ja Vantaan kanslia siirtyy Tikkurilasta Aviapolikseen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen käräjätuomarin T 13 virkasuhde ajalle 1.11.2019 – 30.9.2021.

Sijoituksesta toimipaikkoihin laamanni päättää neuvoteltuaan asiasta nimitetyn kanssa.

Tuomarin kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset toimitetaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Vantaan kansliaan viimeistään keskiviikkona 18.9.2019 klo 16:15 mennessä osoitteella Kielotie 21, 01300 Vantaa tai sähköpostilla ita-uusimaa.ko(a)oikeus.fi.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat todistukset tutkinnoista ja työkokemuksista.

Tiedustelut Laamanni Timo Heikkinen puh. 029 5645 321

Vantaalla 19.8.2019

Laamanni Timo Heikkinen

 
Julkaistu 19.8.2019
Sivun alkuun |