Tingsdomartjänst T11

Sista ansökningsdag:
20.06.2019
Ämbetsverk:
Östra Nylands tingsrätt

Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätt samt en del av Hyvinge tingsrätt har sammanslagits till den nya Östra Nylands tingsrätt den 1.1.2019. Tingsrätten har kansli i Vanda och i Hyvinge samt en sammanträdesplats i Borgå. Verksamhetsstället i Träskända fungerar till den 31.12.2019.

Från och med 1.1.2020 fungerar Östra Nylands tingsrätt på två ställen: I Aviapolis i Vanda samt i Hyvinge.

Vid Östra Nylands tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T11.

Lagmannen bestämmer till vilket verksamhetsställe den till tjänsten valda ska placeras efter att konsulterat personen i fråga.

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till tingsrätten riktade skriftliga ansökningar skall tillställas Östra Nylands tingsrätts kansli i Vanda senast torsdag den 20.6.2019 klockan 16.15 till adressen Konvaljvägen 21, 01300 Vanda eller per e-post ita-uusimaa.ko@oikeus.fi.

Till ansökan bifogas ett aktuellt matrikelutdrag eller nödvändiga betyg över avlagd examen samt utredning om arbetserfarenhet.

Förfrågningar Lagman Timo Heikkinen tel. 029 5645 321

Vanda 27.5.2019

Lagman Timo Heikkinen

 
Publicerad 27.5.2019