Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänsteförhållande T13

Sista ansökningsdag:
03.02.2020
Ämbetsverk:
Östra Nylands tingsrätt

VID ÖSTRA NYLANDS TINGSRÄTT LEDIGANSLÅS ETT TIDSBUNDET TINGSDOMARTJÄNSTEFÖRHÅLLANDE T13 FÖR TIDEN 1.5.2020 – 31.12.2021

Östra Nylands tingsrätt har kansli i Vanda och i Hyvinge samt en sammanträdesplats i Borgå. Från och med 1.3.2020 flyttar Östra Nylands tingsrätts kansli i Vanda från Dickursby i Vanda till Aviapolis i Vanda. Personalen är placerad i Vanda och i Hyvinge.

Vid Östra Nylands tingsrätt lediganslås ett tidsbundet tingsdomartjänsteförhållande T13 för tiden 1.5.2020-31.12.2021.

Lagmannen bestämmer till vilket kansli den till tjänsteförhållandet valda ska placeras efter att konsulterat personen i fråga.

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till högsta domstolen riktade skriftliga ansökningar skall tillställas Östra Nylands tingsrätts kansli i Vanda senast måndagen den 3.2.2020 klockan 16.15 till adressen Konvaljvägen 21, 01300 Vanda eller per e-post ita-uusimaa.ko@oikeus.fi.

Till ansökan bifogas ett aktuellt matrikelutdrag eller nödvändiga betyg över avlagd examen samt utredning om arbetserfarenhet.

Förfrågningar Lagman Timo Heikkinen tel. 029 5645 321

Vanda 13.1.2020

Lagman Timo Heikkinen

 
Publicerad 13.1.2020
Tillbaka till början |