Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänst för viss tid (T11)

Sista ansökningsdag:
29.02.2016
Ämbetsverk:
Östra Nylands tingsrätt

Vid Östra Nylands tingsrätt lediganslås att sökas en tingsdomartjänst för viss tid (T 11) för tiden 1.4. - 31.12.2016. Tjänstens behörighetsvillkor föreskrivs i lagen om utnämning av domare § 11 och 12.

Skriftlig ansökan skall riktas till lagmannen vid Östra Nylands tingsrätt och tillställas kansliet vid Östra Nylands tingsrätt senast 29.2.2016 före tjänstetidens slut.

Tingsrättens adress är: Tullportsgatan 1, PB 20, 06100 Borgå och e-postadress: ita-uusimaa.ko@oikeus.fi

Förfrågningar: lagman Anders Cederberg, 029 56 45507


Östra Nylands tingsrätt 15.2.2016


Anders Cederberg

lagman

 
Publicerad 15.2.2016