Säkerhetskontroll

Alla som uträttar ärenden vid Östra Nylands tingsrätts kanslier i Vanda och Hyvinge måste gå igenom en säkerhetskontroll. På verksamhetsställe i Borgå och Träskända måste alla som deltar i sammanträden gå igenom en säkerhetskontroll.

Säkerhetskontrollerna vid tingsrätten omfattas av lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (3.12.1999/1121).

Personer som deltar i sammanträden vid tingsrätten ombeds anlända i god tid innan sammanträdet börjar.

 
Publicerad 4.3.2020