MUUTOKSIA VUODEN 2020 AIKANA

VANTAAN KANSLIA MUUTTAA AVIAPOLIKSEEN 1.3.2020 LUKIEN

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden hallintopaikan toimitilat, kanslia, asiakaspalvelu ja istuntopaikat muuttavat Vantaan Tikkurilasta Vantaan Aviapolikseen 1.3.2020.

Uusi Vantaan kanslian käyntiosoitteemme Aviapoliksessa on

Teknobulevardi 3-5 E, 01530 Vantaa.

Uusi Vantaan kanslian postiosoitteemme on

PL 77, 01511 Vantaa

Sähköiset yhteystietomme säilyvät ennallaan eli

sähköposti ita-uusimaa.ko@oikeus.fi ja

verkkosivu https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/fi/index.html

Vantaan istuntopaikkaan ilmoitetut istunnot pidetään helmikuun 2020 loppuun saakka nykyisissä tiloissa Tikkurilan Kielotiellä. Maaliskuun 2020 alun jälkeen kaikki istunnot pidetään uusissa tiloissa Aviapoliksessa. Mikäli istuntoja on ilmoitettu Vantaan Tikkuri-laan 1.3.2020 tai sen jälkeen, tullaan istunnoista lähettämään uudet kutsut.

Henkilöstön työpisteet siirtyvät Tikkurilasta, Järvenpäästä ja Porvoosta myös pääosin Aviapolikseen. Osa Järvenpään henkilöstön työpisteistä siirtyy Hyvinkään kansliaan.

JÄRVENPÄÄN ISTUNTOPAIKKA LAKKAA 1.3.2020 LUKIEN

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden istuntopaikka Järvenpäässä lakkaa 1.3.2020 lukien.

Järvenpään istuntopaikkaan ilmoitetut istunnot pidetään helmikuun 2020 loppuun saakka nykyisissä tiloissa Järvenpään Mannilantiellä. Maaliskuun 2020 alun jälkeen kaikki istunnot pidetään uusissa tiloissa Aviapoliksessa tai Hyvinkäällä. Mikäli istuntoja on ilmoitettu Järvenpäähän 1.3.2020 tai sen jälkeen, tullaan istunnoista lähettämään uudet kutsut, mikäli istuntopaikka vaihtuu ennakkoon ilmoitetusta..

TOIMINTA HYVINKÄÄLLÄ JATKUU ENTISELLÄÄN

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Hyvinkään kanslia ja istuntopaikka säilyvät ennallaan nykyisissä tiloissaan (Urakankatu 1 A, 05900 Hyvinkää).

PORVOOSSA ISTUNTOTOIMINTA JATKUU ENTISELLÄÄN

Porvoossa säilyy istuntopaikka myös 1.3.2020 jälkeen entisissä tiloissaan (Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo).

HAASTEMIESPÄIVYSTYKSET SÄILYVÄT JÄRVENPÄÄSSÄ JA PORVOOSSA

Haastemiesten päivystyspisteinä toimivat jatkossakin Vantaan kanslian ja Hyvinkään kanslian yhteydessä sekä myös muilta osin lakkaavat Järvenpään ja Porvoon toimipisteet.

Vantaan kanslian tiedoksianto- ja puhelinpäivystys on kanslian auki ollessa arkisin maanantaista perjantaihin kello 8:00 – 16:15.

Hyvinkään kanslian tiedoksiantopäivystys on maanantaista perjantaihin kello 12:00 - 16:15.

Haastemiesten päivystyspiste Järvenpäässä entisissä tiloissaan (Mannilantie 26-28, 04401 Järvenpää) on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12:00 - 16:15.

Haastemiesten päivystyspiste Porvoossa entisissä tiloissaan (Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo) on avoinna tiistaista torstaihin kello 9:00 - 12:00.

Järvenpään ja Porvoon haastemiespäivystykset hoitavat ainoastaan tiedoksiantoihin liittyviä asioista. Niihin ei voi jättää oikeudenkäyntikirjelmiä eikä muitakaan käräjäoikeudelle osoitettuja lähetyksiä. Niissä ei myöskään ole varsinaista asiakaspalvelua. Näissä asioissa tulee olla yhteydessä Vantaan tai Hyvinkään kansliaan.

 
Julkaistu 5.2.2020