Östra Nylands tingsrätt

De tidigare tingsrätterna i Hyvinge, Östra Nyland, Tusby och Vanda har slagits samman till den nya Östra Nylands tingsrätt från 1.1.2019. Den nya Östra Nylands tingsrätt har kanslier i Vanda och Hyvinge och dessutom en tingsplats i Borgå. Tillsvidare hålls sessioner även i Träskända. Östra Nylands tingsrätt hör till Helsingfors hovrätts domkrets tillsammans med Helsingfors och Västra Nylands tingsrätt.

Domkretsen för Östra Nylands tingsrätt motsvarar domkretsen för de fyra sammanslagna tingsrätterna, men Riihimäki stad liksom kommunerna Hausjärvi och Loppis, som hörde till Hyvinge tingsrätts domkrets, överförs 1.1.2019 till domkretsen för Egentliga Tavastlands tingsrätt. Tingsrättens Verksamhetsområde och kartan över domkretsen finns här (länk till sidan Verksamhetsområde).

Målen som är under behandling vid de sammanslagna tingsrätterna har överförts för handläggning till Östra Nylands tingsrätt, med undantag för Riihimäkis, Hausjärvis och Loppis ärenden, som har överförts för handläggning till Egentliga Tavastlands tingsrätt.

Tingsrätten har kanslier i Vanda och Hyvinge och dessutom verksamhetsställen i Träskända och Borgå.

Förfrågningar om ärenden som är under behandling ska i första riktas till kanslierna eller den tjänsteman vid tingsrätten som tagit kontakt. Det är inte kundbetjäningsställen vid verksamhetsställen i Träskända och Borgå

Verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Pyttis, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda

Öppehållningstider: kansli må - fre kl. 8.00 - 16.15

Kansliet i Vanda
Besöksadress: Konvaljvägen 21, 01300 Vanda
Postadress: PB 194, 01301 Vanda

Fax: 029 56 45399
E-post: ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 50415, betjäning på finska 029 56 45200
Kansliet i Hyvinge
Besöksadress: Urakankatu 1 A, 2:a vån, 05900 Hyvinge

Fax: 029 56 47772
E-post: ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 50415, betjäning på finska 029 56 45200
Verksamhetsstället i Träskända

ingen kundbetjäning, fungerar som tingsplats


Besöksadress: Mannilantie 26-28 (ingång från Helsingintie), 04400 Träskända
Postadress: PB 67, 04401 Träskända

Fax: 029 56 45411
E-post: ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 50415, betjäning på finska 029 56 45200
Verksamhetsstället i Borgå

ingen kundbetjäning, fungerar som tingsplats


Besöksadress: Tullportsgatan 1, 06100 Borgå
Postadress: PB 2, 06101 Borgå

Telefonnummer: 029 56 45500
Fax: 029 56 45510
E-post: ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 50415, betjäning på finska 029 56 45200
 
Publicerad 13.8.2019