Personal

Vid Östra Nylands tingsrätt arbetar sammanlagt cirka 180 personer och av dem är drygt 50 domare.

Tingsrättens lagman är Timo Heikkinen. Tingsrättens förvaltningsdirektör är Jennimari Huovinen.

 
Publicerad 8.11.2019