Haastemiehen H2 virka Kainuun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
10.08.2020
Virasto:
Kainuun käräjäoikeus

Kainuun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi haastemiehen H2 virka 1.10.2020 lukien.

Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävään antaa soveltuva koulutus, kuten esimerkiksi oikeustradenomin, merkonomin tai turvallisuusalan tutkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, paikallistuntemusta sekä käräjäoikeuden tietojärjestelmien ja salitekniikan osaamista. Lisäksi tehtävän hoitaminen vaatii tarkkuutta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä paineensietokykyä ja joustavuutta. Lisäksi tehtävässä toimiminen edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssään.

Kainuun käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kajaanissa.

Kainuun käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää sähköisesti Valtiolle.fi - järjestelmään, kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään 10.8.2020 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksessa tulee mainita tehtävän ID-numero 25-519-2020.

Kainuun käräjäoikeuden postiosoite on Lönnrotinkatu 2a, PL 95, 87101 Kajaani ja sähköpostiosoite on kainuu.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut 10.7.2020 saakka haastemiesten esimies Ari Tervo, puh. 050 3282 014 ja 13.7.2020 lähtien haastemies Eija Lind-Karjalainen, puh. 050 3282 012.

Kainuun käräjäoikeudessa 25.6.2020

Pekka Määttä, laamanni

 
Julkaistu 25.6.2020