Käräjäsihteerin Y9 virka Kainuun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
14.11.2019
Virasto:
Kainuun käräjäoikeus

Kainuun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2020 avoimeksi tuleva käräjäsihteerin virka.

Käräjäsihteerin virkaan ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän hoitaminen edellyttää sopivaa ammattitaitoa ja koulutusta (mielellään tradenomin tai merkonomin tutkinto), oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Perehtyneisyys tuomioistuimen kansliatyöhön ja asianhallintajärjestelmiin luetaan hakijalle eduksi.

Kainuun käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kajaanissa.

Kainuun käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmään, kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen tai sähköpostilla käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14.11.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksessa tulee mainita tehtävän ID-numero 25-792-2019.

Kainuun käräjäoikeuden postiosoite on Lönnrotinkatu 2a, PL 95, 87101 Kajaani ja sähköpostiosoite on kainuu.ko@oikeus.fi

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuuslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tiedustelut: laamanni Pekka Määttä, puh. 02956 49464

Kainuun käräjäoikeudessa 24.10.2019

Pekka Määttä, laamanni

 
Julkaistu 24.10.2019