Käräjätuomarin T13 virka Kainuun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
26.11.2018
Virasto:
Kainuun käräjäoikeus

Kainuun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T13 virka 1.1.2019 lukien

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Kainuun käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kajaanissa.

Kainuun käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmään, kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen tai sähköpostilla käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen viimeistään 26.11.2018 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksessa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero 25-619-2015.

Kainuun käräjäoikeuden postiosoite on Lönnrotinkatu 2a, PL 95, 87101 Kajaani ja sähköpostiosoite on kainuu.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut: laamanni Pekka Määttä, puh. 02956 49464.

Kainuun käräjäoikeudessa 25.10.2018

Pekka Määttä, laamanni

 
Julkaistu 25.10.2018