Määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde Kainuun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
18.11.2019
Virasto:
Kainuun käräjäoikeus

Kainuun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde 1.12.2019 alkaen siihen saakka, kunnes vakituisen viran hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 30.11.2020 saakka.

Kelpoisuusvaatimukset säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Käräjätuomarin tehtävänä on käsitellä kaikkia Kainuun käräjäoikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä. Hakijalta odotetaan tuomioistuinkokemusta ja tuomioistuinlaitoksen tuntemusta. Kokemus sähköisestä työskentelystä luetaan hakijan eduksi.

Kainuun käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kajaanissa.

Kainuun käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmään, kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen tai sähköpostilla käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.11.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksessa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero 25-835-2019.

Kainuun käräjäoikeuden postiosoite on Lönnrotinkatu 2a, PL 95, 87101 Kajaani ja sähköpostiosoite on kainuu.ko@oikeus.fi

Virkasuhteeseen valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tiedustelut laamanni Pekka Määttä, puh. 02956 49464

Kainuun käräjäoikeudessa 21.10.2019

Pekka Määttä, laamanni

 
Julkaistu 21.10.2019