Haastemiehet ja virastomestari


Tuomioistuin huolehtii siitä, että asianosaiset ja todistajat saavat istuntokutsut ja muut tiedoksiannot asianmukaisesti riittävän ajoissa. Jos on todennäköistä, ettei tiedoksianto onnistu postitse, käräjäoikeuden haastemies toimittaa tiedoksiannon asianosaiselle.

Oikeuden asiakirjojen lisäksi haastemiehet antavat tiedoksi myös yksityisten henkilöiden ja yritysten pyynnöstä erilaisia asiakirjoja kuten testamentteja, lakiosavaatimuksia, vuokrasopimuksen purku- ja irtisanomisilmoituksia, varoituksia ja maksukehotuksia ym. silloin kun asiakirja on annettava todisteellisesti tiedoksi haastemiehen välityksellä.


Haastemiehet:

Eija Lind-Karjalainen, matkapuhelin 050 3282 012

Heikki Moilanen, matkapuhelin 050 3282 015

Marko Kurkinen, matkapuhelin 050 3282 013

Ari Tervo, matkapuhelin 050 3282 014

Virastomestari:

Vesa Kaunisto, matkapuhelin 050 3282 011

 
Julkaistu 8.7.2019